Privatlivspolitik - SelfBack App

SelfBack ApS (Refereret som “SelfBack, “Vi”, “Os” i dette dokument), tilbyder en egenhåndteringsplatform, i form af en mobilapplikation (Refereret til som “App”), til personer med ikke-specifik lænderygsmerter. Alle som bruger SelfBack og dets indhold (refereret til som “Services”) bliver kaldt “Brugere”.
SelfBacks Privatlivspolitik, beskriver hvordan Vi bruger, indsamler, beskytter og deler informationer omhandlende dig som individ. Vi henviser til at du læser hele vores Privatlivspolitik.
Såfremt du har spørgsmål i forhold til hvordan Vi beskytter din data, så kontakt vores datasikkerhedsansvarlige på gdpr@selfback.dk

VED BENYTTELSE AF VORES APP, ACCEPTERER DU OG GIVER SAMTYKKE TIL AT DIN PERSONLIGE DATA VIL BLIVE INDSAMLET, BRUGT OG TRANSMITTERE, TIL BRUG SOM BESKREVET I DENNE PRIVATLIVSPOLITIK.

Ved at benytte vores Services, anses du for at have læst og accepteret vores Privatlivspolitik, samt vores Vilkår og Betingelser. Såfremt at du ikke er enige i hele eller dele af vores Privatlivspolitik, bør du ikke benytte dig af vores Services og bør øjeblikkelige opsige/afsige SelfBack.

Denne privatlivspolitik gælder udelukkende på SelfBack-appen, i tilfælde af at du følger et link til en tredjeparts hjemmeside eller applikation, vil denne Privatlivspolitik ikke være i kraft, og du skal konsultere nævnte tredjeparts privatlivspolitik. 

1. Data indsamling

SelfBack opdeler din data i to forskellige typer af kategorier, hvilke Vi opbevarer separat. 

“Personlig Data”, er data som direkte eller indirekte kan blive brugt på egen hånd eller sammen med anden information, til at identificere dig som individuel Bruger af SelfBack.
“Sundhedsdata”, er data som beskriver dit helbred og velbefindende, f.eks. helbredsstatus, hvor mange skridt du har gået, svar på vores spørgeskemaer og mål. 

Information som du giver Os, når du registrerer dig og opretter en konto hos Os
Når du tilmelder dig SelfBack-Appen, giver du Os følgende Personlig Data og Sundhedsdata, som Vi indsamler, og gemmer for at være i stand til at registrere din konto og for at være i stand til at give dig det mest personlige program som muligt. 

Dit mobilnummer.
Din tidligere og nuværende helbredsstatus.
Dine arbejdsforhold.
Din sundhedsudbyders identifikation (sundhedsfaglig person der har givet dig SelfBack).
Din fødselsdato.
Dit køn.
Dit uddannelsesniveau.
Din civilstand.

Information som indsamles under brug af vores Services
For at være i stand til at forbedre og personliggøre dit program, indsamler og gemmer Vi Personlig Data og Sundhedsdata, som er indsamlet under ved brugen af SelfBack-Appen.
Denne form for informationer kan være:
1. Dine svar til spørgsmålene, stillet i SelfBacks spørgeskemaer.
2. Hvornår du sidst har besvaret eller delvist besvaret et spørgeskema i SelfBack
3. Påmindelser sendt til dig
4. Antal af skridt du har gået
5. Dine mål, som du har registreret dem i SelfBack-Appen. 

Sundhedsdata som Vi får fra at behandle den indsamlede data som du giver Os: 
1. Dine svar på spørgsmålene du får i SelfBacks grundlæggende opstartsspørgeskema og de ugentlige spørgeskemaer 
2. Udviklingen af dit velbefindende og smerte over tid, hvilket er indsamlet gennem de besvarede spørgsmål i SelfBack 
3. Points relateret til dit velbefindende (på baggrund af dine svar i SelfBack-Appen) 

Hvis Vi på nogen måde muligt sammenkæder anden information som gør det muligt at identificere dig som individuel Bruger, vil denne information behandles som værende Personlig Data.

Vi indsamler den mindst mulige mængde data som er nødvendig for at Vi kan levere vores Services til dig. Det betyder, at Vi ikke indsamler unødvendig data om dig som person. 

2. Hvordan Vi bruger Personlig Data og Sundhedsdata
SelfBack benytter den indsamlede data til at være i stand til at levere vores produkt og Services til den individuelle Bruger, for at forbedre vores produkt og Services, for at udvikle nye Services og produkter, samt for at forbedre og personificere din oplevelse som Bruger, når du interagerer med Os. 

Først og fremmest benytter Vi dine Personlige Data og Sundhedsdata til at kunne levere vores Services og kunne vedligeholde en så effektiv kørsel af vores IT-struktur som muligt. Dataen som Vi indsamler, bliver benyttet direkte til at levere de Services Vi tilbyder.
Dette inkluderer brug, vedligehold og levering af alt indhold og alle funktioner af de Services som Vi tilbyder dig, hvor af, blandt andet, det personlige og dynamiske træningsprogram laves. Uden dine Personlige Data og Sundhedsdata, vil tilpasningen af dit træningsprogram og plan ikke virke.

Vi bruger også dine Personlige Data og Sundhedsdata til at udføre vores arbejde internt i udviklingen af produkter og Services, for bedre at kunne facilitere behandlingen af vores Brugere.

Ydermere benytter Vi Personlig Data og Sundhedsdata til at udvikle, forbedre funktionaliteten af vores Services og funktioner, ved bedre at forstå vores Brugere og deres behov.

For at være i stand til at kommunikere med dig, og besvare de forespørgsler som du henvender dig med, benytter Vi din personlige data i forhold til produktinformation, teknisk support og enhver anden form for kommunikation med Os. 
Al kommunikation initieret af os vil gå gennem SelfBack-mobilapplikationen, dette er svar i vores supportfunktion eller beskeder vedrørende udførelsen af tjenester, såsom opdateringer til vores privatlivspolitik og vilkår og betingelser.

Vi opbevarer og bruger også dine Personlige Data og Sundhedsdata, som er nødvendigt for at leve op til juridiske forpligtelser, løse konflikter og sikre vores aftaler.  

3. Hvordan håndterer Vi Personlig Data
SelfBack vil kun udlevere dine Personlige Data og Sundhedsdata med din viden og accept, og som udtrykt i denne Privatlivspolitik eller som indikeret ved tidspunktet for indsamlingen af dataen.

Vi deler kun dine data med tredjeparter i bestemte individuelle tilfælde, hvor Vi specifikt har modtaget dit samtykke og accept. Det vil derfor altid være valgfri. 

Dine personlige data kan blive videregivet som beskrevet i denne privatlivspolitik og som beskrevet på følgende måder:

Valgfri deling af personlig og sundheds data med din sundhedsudbyder
I SelfBack-Appen er der mulighed for at vælge at Personlige Data og Sundhedsdata bliver delt med ens sundhedsudbyder. Ved at dele dine Personlige Data og Sundhedsdata fra SelfBack-Appen med din sundhedsudbyder, vil de være i stand til at følge din udvikling, og derved optimerere din behandlingsplan derefter.
Det er meget vigtigt for Os at du har rettighederne over din egen data og kan vælge hvem der kan få insigt i det, såfremt det ønskes. Hvis du ønsker at dele din data fra SelfBack med andre end din sundhedsudbyder, skal du kontakte SelfBack forinden.
Kontakt Os på: gdpr@selfback.dk 

Valgfri deling til akademiske formål og forskningsformål
Du kan vælge at dele din Sundhedsdata fra SelfBack Appen med akademiske- og forskningsprojekter og andre lignende formål.
Denne data vil være pseudonymiseret og er ikke forbundet til din Personlige Data, hvilket betyder at de kun vil modtage data der handler om din sundhedsprofil, uden nogen som helst viden eller forbindelse til din Personlige Data der gør det muligt at identificere dig som en individ.  

Krævet af lov og særlige omstændigheder

Vi kan blive påkrævet os at videregive din Personlige Data og Sundhedsdata i følgende tilfælde:
1. Der er rimeligt grundlag for at kunne overholde retslige processer (så som, retskendelse, arrestordre osv.) eller andre retslige krav fra offentlige autoriteter.  
2. Hvis en sådan videregivelse potentielt vil reducere vores ansvar i en potentiel retssag, for at beskytte vores nødvendige lovmæssige rettigheder eller ejendom. 
3. Hvis det er nødvendigt for at sikre lovmæssige rettigheder, ejendom eller andre parters fysiske sikkerhed eller for at forebygge eller afslører kriminalitet og en videregivelse her er af legitimt grundlag. 

4. Sikring af din information

Selfback er engageret i at beskytte og sikre din Personlige Data og Sundhedsdata.For at beskytte informationen fra uautoriseret adgang, tab og tyveri, har Vi implementeret forskellige sikkerhedsforanstaltninger.
Din Personlige Data og Sundhedsdata er gemt på to forskellige databaser, hvor Vi benytter os af kryptering (hmac sha256) til forbindelsen mellem de to typer af data. Når din data overførers til og fra vores App, benytter Vi ligeledes kryptering (HTTPS/SSL)

I tilfælde af et datalæk, hvor din personlige data er blevet, utilsigtet eller ulovligt, destrueret, mistet, ændret, offentliggjort uden samtykke eller tilgået uden samtykke, er der implementeret tiltag der informerer de relevante parter. Den datasikkerhedsansvarlige hos SelfBack vil, hvor muligt, og ikke mere end 72 timer efter at blevet opmærksom på problemet, underette Datatilsynet. Hvis datalækket udgør en stor risiko for dig som et involveret individ, vil du blive kontaktet direkte også.  

5.  Opbevaring af data

SelfBack opbevarer din Personlige Data og Sundhedsdata, så længe du har en konto ved os.SelfBack er hostet på servere som er placeret i EU/EEA og derfor behandles dine data inden for EU/EEA.

Vi har sikret at når dine data opbevares, er den krypteret som ‘encryption at rest’, hvilket betyder at når din data er opbevaret på harddiske på serverne, er de krypteret og derved sikret imod uønsket uautoriseret adgang. Dine Personlige Data og Sundhedsdata bliver generelt slettet når du aktivt sletter den i vores App eller hvis du er passiv i mere end to år.

Når du tilbagetrækker dit samtykke, anonymiserer Vi dine svar og sager, således at de ikke kan spores tilbage til dig, men kan benyttes til statistiske formål og ved andre lignende formål.
Supportsager slettes et år efter de er blevet løst eller et år efter samarbejdet mellem din sundhedsudbyder og Os er afsluttet (hvad end der kommer først). 

6. Dine rettigheder

Du har bestemte rettigheder i forhold til din data som Vi behandler.

For at udøve dine rettigheder som er oplistet nedenfor, skriv da til gdpr@selfback.dk.
Dine rettigheder er ikke absolutte og er muligvis nødsaget til at blive vægtet i forhold til andres rettigheder, samt nogle af rettighederne der er underlagt undtagelser i henhold til lovgivningen. 

Du har ret til at tilgå din Personlige Data og Sundhedsdata:
På ethvert givet tidspunkt før du eller SelfBack sletter dine informationer, har du ret til at tilgå dine Personlige Data og Sundhedsdata 

Du har ret til at få ukorrekte Personlige Data og Sundhedsdata rettet:
Hvis du mener at de Personlige Data eller Sundhedsdataen SelfBack har indsamlet om dig er forkerte eller ikke er komplette, har du ret til at få dem rettet. 

Du har ret til at anmode om at dine data slettes:
Når du ikke længere ønsker at Vi bearbejder dine Personlige Data, har du ret til at slette dine Personlige Data selv eller bede Os om at slette data. 

Du har rettigheder til at begrænse behandlingen af dine personoplysninger:
Når du har en særlig grund til at begrænse vores behandling af dine personoplysninger, kan du anmode om det, for eksempel mens du får adgang til din rettelse af unøjagtige data.

Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger:
Du har ret til at gøre indsigelse mod, at vi bruger dine personlige oplysninger, hvor vores begrundelse er baseret på vores legitime interesser. Vi bliver nødt til at stoppe behandlingen, indtil vi kan fastslå, at vi har overbevisende legitime grunde, som tilsidesætter dine interesser, rettigheder og friheder, eller at vi skal fortsætte med at bruge det til at etablere, udøve eller forsvare juridiske krav.

Du har ret til portabilitet af dine personlige data:
Hvis du ønsker at, flytte, kopiere eller overføre dine personoplysninger, har du ret til at modtage personoplysningerne om dig i et struktureret, maskinlæsbart format.

Du har ret til at tilbagetrække dit samtykke:
De steder hvor at bearbejdningen af dine Personlige Data og Sundhedsdata er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagetrække dit samtykke til et hvert givent tidspunkt. Dette kan gøres i Appen eller ved at sende en mail til gdpr@selfback.dk. Tilbagetrækning af samtykke vil indebære at du ikke længere vil kunne modtage vores Service, siden behandlingen af dine Personlige Data og Sundhedsdata er nødvendige for funktionaliteten af vores Services. 

Du har ret til at klage til tilsynsmyndighederne:
Hvis du ønsker at klage over vores bearbejdning af din Personlige Data og Sundhedsdata, har du ret til at kontakte tilsynsmyndighederne; i dette tilfælde vil det være Datatilsynet. 

Vi bruger automatisk beslutningstagning til at skabe det individuelle program til dig. Ved at acceptere denne privatlivspolitik giver du dit samtykke til den udelukkende automatiserede behandling af dine data ved at sammenligne dataprofilen med eksisterende dataprofiler i vores database. Det direkte resultat af dette er det individualiserede program, du modtager i SelfBack-appen.

Hvis du ikke ønsker at være underlagt den automatiske beslutningstagning, (som du har ret til at fravælge) udelukkende baseret på automatiseret behandling, vil SelfBack ikke fungere, og du vil derfor ikke kunne bruge SelfBack-appen. Den automatiserede beslutningsproces resulterer i det individualiserede program og er kerneegenskaben i appen, og derfor er det nødvendigt at bruge udelukkende automatiseret beslutningstagning.

Da alle dine data, som vi indhenter og behandler, er en del af oprettelsen af ​​de individualiserede programmer i SelfBack-appen, vil du ikke kunne fravælge nogen databehandling af de data, du giver os, hvis du ønsker at bruge SelfBack-appen.

Hvis du har spørgsmål vedrørende din ret, så er du i stand til at kontakte den datasikkerhedsansvarlige for SelfBack på gdpr@selfback.dk Vi vil besvare din anmodning hurtigst muligt og senest inden for en måned efter at have modtaget anmodningen fra dig. 

7. Børn
SelfBack indsamler ikke, velvidende, Personlig Data fra børn under 16 år.

Såfremt Vi bliver gjort opmærksomme på at et barn under 16 år har givet Os Personlig Data uden forældrenes/værges samtykke, vil Vi fjerne dataen og slette barnets konto, så hurtigt som muligt. 

8. Hvordan kontakter du Os

Såfremt du har spørgsmål, bekymringer eller kommentarer i forhold til måden hvorpå Vi behandler dine Personlige Data og Sundhedsdata, kan du kontakte Os ved at sende en email til gdpr@selfback.dk

Vi bestræber Os på at svare på din forespørgsel så hurtigt som muligt og inden for en måned fra Vi modtager din forespørgsel.  

9. Opdateringer til Privatlivspolitikken

Denne Privatlivspolitik gennemgås kontinuerligt for at sikre at den er opdateret.

Vi kan opdatere Privatlivspolitikken uden varsel. Du kan se hvornår denne Privatlivspolitik sidst er blevet ændret ved at kontrollere datoen der er påskrevet Privatlivspolitikken og Vi råder dig til at gennemgå Privatlivspolitikken periodisk for at sikre at du forstår vores privatlivspraksis.

Hvis der sker en ændring af formålet med de indsamlede data eller noget indhold af denne privatlivspolitik, vil du blive underrettet i SelfBack-mobilapplikationen, og du vil blive bedt om at acceptere den nye privatlivspolitik.  

Cookies

Klar til at sætte SelfBack i spil?

Tag kontakt til vores regionale repræsentanter for at høre nærmere om SelfBacks muligheder vedrørende områder som distribution, godtgørelse af sundhedsudgifter og meget mere.
Eller udfyld kontaktformen

Tyskland

Customer Sales
sales@selfback.dk

Frankrig

Niels Onteniente, Country Manager
nielso@selfback.dk

UK

Ken Garner, Country Manager
kengarner@selfback.dk

USA

Customer Sales
sales@selfback.dk

Global

Søren Kleberg, CEO
soren@selfback.dk