Mere velfærd til borgerne

Nøglen til at få mere velfærd og samtidig frigøre ressourcer er involveringen af borgerne i egen behandling. SelfBack er en digital selvhjælpsapp til borgere med rygsmerter, som tilbyder individualiserede selvhjælpsplaner. Dermed sikres det bedst mulige udgangspunkt for at borgeren får det bedre og for optimal anvendelse af ressourcerne.

Kontakt vores team

Styrker borgerne

SelfBack er et evidensbaseret digitalt værktøj, der har til formål at styrke borgernes selvstændighed og selvhjulpenhed igennem at kunne egenmestre deres rygproblemer i hverdagen. Som et effektivt og let tilgængeligt supplement til den almindelige behandling, har SelfBack bevist hvordan borgere hurtigere kan opnå lindring og bedring for deres rygsmerter.

Physician

38% reduktion i gennemsnitlig smerte

14% bedre egenhåndtering af af smerten

39% reduktion af maksimal smerte

Læs vores RCT

Hvem samarbejder vi med?

I løbet af årene har vi i SelfBack haft æren af at arbejde med nogle af de største internationale bidragsydere og aktører inden for sundhed og sundhedsforskning.

NHS logoSDUNTNUUniversity of GlasgowAtos logoNational Research Centre for the Working Environment (NFA)Kiropraktorernes videnscenter logoKeele University. Impact Accelerator Unit
NHS logoSDUNTNUUniversity of GlasgowAtos logoNational Research Centre for the Working Environment (NFA)Kiropraktorernes videnscenter logoKeele University. Impact Accelerator Unit

Tilbyd SelfBack til jeres borgere: Få adgang til vores intropakke

Intropakken indeholder:

Blå checkmark

Adgang til testversion af SelfBack-appen

Blå checkmark

1-til-1 demo-session med vores produktekspert

Blå checkmark

Velfærdsteknologisk (VTV) rapport og business case-værktøj.

Tak for din henvendelse!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

CE-mærket, klinisk evidens og testet i Danmark*

* Randomiseret kontrolleret studie udført i Danmark + Norge.  Velfærdsteknologivurdering (VTV) gennemført i samarbejde med Høje-Taastrup Kommune

Blå checkmark

SelfBack er CE-mærket som Medicinsk Udstyr, Klasse 1 efter MDD-direktivet.

Blå checkmark

SelfBack har udført et studie, der viser appen har den samme positive effekt for patienter med flere diagnoser samt for patienter med stress og/el. depression.

Blå checkmark

SelfBack kan bruges som rehabiliteringsværktøj i kommunens genoptræningsindsats, men også som et led i beskæftigelsesindsatsen på jobcentre.

Blå checkmark

SelfBack behandler data i overensstemmelse med GDPR-lovgivningen (databeskyttelsesforordningen).

Få mere information

Forskningspartnerskab

SelfBack udspringer af forskning fra et EU-finansieret Horizon 2020-projekt, som begyndte i 2016.

Kulminationen på projektet var færdiggørelsen af et Randomiseret Kontrolleret Forsøg (Et RCT-studie), der blev gennemført i Danmark og Norge. Studiet viste positive resultater for interventionsgruppen, og danner grundlaget for SelfBacks kliniske evidens.

I dag udbydes den dansk-udviklede SelfBack-app af firmaet SelfBack, der, i tæt samarbejde med danske- og internationale forskningsmiljøer, sikrer og ajourfører det evidensbaserede indhold i appen.

DNFA
SDU
NTNU

Hvorfor er lænderygssmerter et problem?

Orange pil ned

970.000 danskere lider af lændrygssmerter og knap 21% af befolkningen oplever rygsmerter et givent år.

Orange pil ned

Lænderygssmerter er den hyppigste årsag til tabt arbejdsevne = større chance for sygedagpenge.
38,1% af alle nytilkendte førtidspensioner er pga. lænderygsmerter.

Orange pil ned

Lænderygssmerter udgør 13,4% af alle sygedage i Danmark, hvor 39% af sygemeldte bliver afskediget inden for 10 måneder = stor jobcenterindsats!

Orange pil ned

Lænderygssmerter koster samfundet 28 milliarder kroner om året.

Vi gør det let at igangsætte egenmestring!


Citat fra behandler i kommune:

”Vi fik besøg af implementeringskonsulenten fra SelfBack, og efter 3 timer havde vi lært alt, og siden har vi bare kørt uden problemer!”

FAQ

Er borgernes data sikret i henhold til GDPR?

Down arrow

Ja. SelfBacks compliance-afdeling har sikret den nødvendige overensstemmelse med GDPR-lovgivningen. Flere danske kommuner har gennemgået vores tekniskeopsætning og sagt god for at alle forhold omkring borgernes data overholder GDPR-lovgivningen.

Hvordan kommer jeg i gang?

Down arrow

Der er flere måder: Udfyld kontaktinformationerne længere oppe på siden, bestil en konsulent her: selfback.dk/clinics eller skriv til en af mailadresserne nederst på siden, for at komme hurtigt i gang med SelfBack.

Hvad med integration til eksisterende systemer?

Down arrow

Intet problem! SelfBack kan bruges som ’Stand Alone’-løsning uden integration til eksisterende systemer, men kan også integreres i eksisterende systemer hvis det ønskes. Kontakt os gerne nærmere, for at høre om hvordan vi bedst kan hjælpejer i jeres tilfælde: Kontaks os!

Kan i hjælpe med implementering og hvemstår for løbende support?

Down arrow

Selvfølgelig – den klarer vi! SelfBack forestår den nødvendige implementeringsstøtte så alt går så gnidningsfrit som muligt, og den løbende support varetages af erfarne ansatteder vil gøre alt hvad de kan for at hjælpe.

Hvad med borgere, der ikke taler dansk?

Down arrow

De kan også få SelfBack! SelfBack findes på flere sprog, og vi prioriterer at oversætte appen til endnu flere sprog løbende. For nuværende findes appen på dansk, engelsk, arabisk, hollandsk/flamsk og norsk. Snarligt vil appen oversættes til tysk og fransk.